„Szybkie wykopy” – budowa parku maszynowego przyszłości

Potrzeby rynku Aby zrozumieć istotę tego projektu trzeba przenieść się na jedną z wielu zatłoczonych arterii w centrum dużego miasta i stanąć w tłumie pieszych czekających przed przejściem. Piesi i pojazdy to te grupy uczestników ruchu, których wspólną obecność trudno pogodzić bez uszczerbku dla płynności ruchu. Z jednej strony wolno poruszający się sznur pojazdów musi […]

„Fight’em” –  nowoczesna rozrywka online

Nowa era rozrywki Postępująca informatyzacja wszystkich dziedzin aktywności człowieka nie omija też rozrywki. W ciągu ostatnich 20 lat nastąpiło znaczące przesunięcie na tej płaszczyźnie. Tradycyjne formy spędzania wolnego czasu jak telewizja, kino, książka, czy sport ustępują miejsca zwiększonemu zainteresowaniu grami video, wśród których stosunkowo młodą kategorią są gry online. Przesunięciu ulega też wiek osób korzystających […]

„Nowa Moneta” – koncepcyjna sieć restauracji

Rynek restauracyjny Stworzenie projektu „Nowej Monety” zostało poprzedzone analizą dotychczasowego rozwoju rynku gastronomicznego w Polsce oraz perspektyw jego wzrostu w przyszłości. W naszej ocenie segment restauracyjny w naszym kraju, pomimo znaczącego rozwoju w ciągu ostatnich lat, nadal pozostaje daleko z tyłu względem państw zachodniej Europy. Stan rozwoju tego rynku analitycy IBNE określają mianem „rodzącej się […]

NewConnect

O rynku 30 sierpnia 2007 r. ruszył nowy, zorganizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, rynek finansujący rozwój małych i średnich przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu. To również nowa propozycja GPW dla inwestorów akceptujących podwyższone ryzyko, w zamian za potencjalnie wysoki zwrot z inwestycji. NewConnect jest rynkiem akcji, opartym na alternatywnym systemie obrotu […]

Nowe technologie

Inwestowanie w nowe technologie to nie tylko działanie na przyszłość. To także budowa pozycji, wizerunku i wartości firmy już dziś. Nowe technologie to nie tylko odpowiedź na potrzeby rynku. To także umiejętna kreacja nowych potrzeb i nowych rynków. Każdy biznes, który ma ambicje sprostać wymogom konkurencyjności i przetrwać rynek, który go wykreował musi ten rynek […]

Oferta publiczna na portalach aukcyjnych?

W ramach realizowanego przez IBNE projektu „Prawdziwa giełda inwestorów indywidualnych” postanowiliśmy raz jeszcze odświeżyć temat oferty publicznej prowadzonej w formie, która może być dostępna także dla mniejszych spółek, a nawet projektów typu start-up. Mowa tu oczywiście o koncepcji prowadzenia oferty publicznej z wykorzystaniem popularnych portali aukcyjnych. Temat ten znakomicie wpisuje się ideę giełdy inwestorów indywidualnych, […]

Prawdziwa giełda inwestorów indywidualnych

Instytut Badań Nad Efektywnością sp. z o.o. ma zaszczyt poinformować, że rozpoczął realizację projektu zatytułowanego „Prawdziwa giełda inwestorów indywidualnych”. Jak wskazuje sama nazwa projekt jest skierowany do wszystkich inwestorów indywidualnych niezależnie od wielkości portfela inwestycyjnego czy wcześniejszego doświadczenia. Jeśli posiadacie Państwo, może już zapomniany, rachunek maklerski lub zwyczajnie nawet niewielkie kwoty, które mogą być przeznaczone […]

Catalyst

Rynek obligacji Długo oczekiwany rynek obligacji wystartował 30 września 2009 roku. Funkcjonuje na platformach transakcyjnych dostarczanych przez GPW i BondSpot (dawne: MTS CeTO). Każda ze spółek dostarcza dwie platformy: jedną w formule rynku regulowanego i jędną w formie Alternatywnego Systemu Obrotu. Na platformach GPW jednostką transakcyjną jest jedna obligacja, natomiast na rykach organizowanych przez BondSpot […]

Innowacje

Każde profesjonalnie zarządzane przedsiębiorstwo wymaga cyklicznego przeglądu strategii i rozwiązań operacyjnych. W wyniku tych działań często okazuje się, że biznes pomimo iż ciągle przynosi zyski, traci zdolność do zajmowania nowych rynków i zdobywania nowych klientów, przez co staje się coraz mniej konkurencyjny. Powodem takiego stanu rzeczy nie koniecznie są przestarzałe technologie czy archaiczny model biznesowy. […]

Koordynacja uprawnień korporacyjnych

Rozwój rynku kapitałowego w Polsce, będący skutkiem coraz większego zainteresowania indywidualnych inwestorów ta formą lokowania wolnych środków, w połączeniu ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej doprowadził do przyjęcia szeregu regulacji prawnych poprawiających sytuację inwestorów mniejszościowych w świecie wielkiego kapitału. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z posiadanych uprawnień oraz ze sposobu ich realizacji. Z myślą […]