Catalyst

Rynek obligacji

Długo oczekiwany rynek obligacji wystartował 30 września 2009 roku. Funkcjonuje na platformach transakcyjnych dostarczanych przez GPW i BondSpot (dawne: MTS CeTO). Każda ze spółek dostarcza dwie platformy: jedną w formule rynku regulowanego i jędną w formie Alternatywnego Systemu Obrotu. Na platformach GPW jednostką transakcyjną jest jedna obligacja, natomiast na rykach organizowanych przez BondSpot jednostka transakcyjna ma wartość nie mniejszą niż 100 tys. zł. Wszystkie rynki w ramach Catalyst zostały zaprojektowane dla instrumentów dłużnych o charakterze nieskarbowym takich jak: obligacje komunalne, korporacyjne czy listy zastawne. Dzięku organizacji rynku na czterech platformach o zróżnicowanych parametrach jest on dopasowany do każdego rodzaju emisji, która może zainteresować potencjalnych inwestorów: zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych.

Rynek ma charakter publiczny, a jego formuła jest bardzo uniwersalna. Dla zrozumienia zasad organizacji tego rynku kluczowe jest rozróżnienie na segment detaliczny – organizowany przez GPW i segment hurtowy organizowany przez BondSpot. Nie oznacza to jednak, że rynek hurtowy dostępny jest tylko dla inwestorów instytucjonalnych, gdyż każdy kto jest w stanie zawierać transakcje opiewające co najmniej na 100 000 zł może operować na tym rynku. Dla większości inwestorów indywidualnych nie będzie to jednak dogodne miejsca dla lokowania oszczędności, choćby ze względu na ograniczone możliwości dywersyfikacji portfela.
Kolejną cechą, która stanowi o uniwersalności rynku Catalyst jest możliwość obsługi zarówno obligacji korporacyjnych jak i komunalnych. Dzięki temu na Catalyst będziemy mogli odnaleźć to, czego każdy inwestor oczekuje od obligacji: pewnego zysku gwarantowanego przez solidnego emitenta. Obligacje samorządowe znakomicie odpowiadają na te potrzeby.

Czynnik marketingowy

Notowanie dłużnych instrumentów finansowych na Catalyst zwiększa wiarygodność emitenta w oczach inwestorów i kontrahentów oraz jest znakomitym narzędziem marketingowym, które naddaje się do promowania samej emisji, ale także pozwala wypromować emitenta – jednostkę samorządu czy przedsiębiorstwo i to nie tylko wśród inwestorów, ale także w świadomości społecznej.

Autoryzacja Catalyst

Ciekawą możliwością, z której mogą skorzystać emitenci jest Autoryzacja obligacji na Catalyst. Jest to proces, który nie wiąże się z wprowadzeniem obligacji do obrotu na którymkolwiek z dostępnych rynków. Autoryzacja na Catalyst polega na zarejestrowaniu emisji w systemie informatycznym oraz przyjęcie przez emitenta szeregu obowiązków informacyjnych. Dla inwestora oznacza to, że nie będzie mógł swobodnie handlować tymi obligacjami w ramach dostępnych platform transakcyjnych.

Co więc daje Autoryzacja obligacji przy Catalyst? Po pierwsze emitent może zaistnieć w oczach inwestorów. Po drugie przyjmuje na siebie obowiązki informacyjne określone w regulaminie – inwestorzy będą więc otrzymywać o emitencie informacje zasadniczo tożsame z informacjami, jakie przekazują emitenci, których obligacje są notowane na rynkach Catalyst. Po trzecie o Autoryzację mogą ubiegać ubiegać się także emitenci, których obligacje nie zostały jeszcze zdematerializowane. Po czwarte Autoryzacja przy Catalyst to wyraźny sygnał dla inwestorów, że emitent działa w sposób przejrzysty i jest w stanie sprostać standardom obowiązującym na rynkach Catalyst.

Droga na Catalyst

Emisja obligacji poprzedzająca ich wprowadzenie do obrotu lub Autoryzację na Catalyst nie różni się zasadniczo od takiego samego procesu realizowanego na akcjach. Emitent może skorzystać zarówno z oferty publicznej jak i prywatnej. Ciekawą możliwością dotyczącą tej pierwszej jest opcja skorzystania z systemu informatycznego Giełdy w procesie przydziału obligacji ich nabywcom. Daje to możliwość skierowania oferty do bardzo szerokiego grona potencjalnych inwestorów – podmiotów, które są klientami członków giełdy (klienci domów maklerskich).  Giełda przygotowała specjalną stronę, gdzie można uzyskać więcej informacji na temat prowadzenia oferty z wykorzystaniem systemu giełdowego. Zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia strony GPW.

Warto też zapoznać się z dokumentami przygotowanymi przez giełdę:

Post Author: admin