Innowacje

Każde profesjonalnie zarządzane przedsiębiorstwo wymaga cyklicznego przeglądu strategii i rozwiązań operacyjnych. W wyniku tych działań często okazuje się, że biznes pomimo iż ciągle przynosi zyski, traci zdolność do zajmowania nowych rynków i zdobywania nowych klientów, przez co staje się coraz mniej konkurencyjny. Powodem takiego stanu rzeczy nie koniecznie są przestarzałe technologie czy archaiczny model biznesowy. […]

Koordynacja uprawnień korporacyjnych

Rozwój rynku kapitałowego w Polsce, będący skutkiem coraz większego zainteresowania indywidualnych inwestorów ta formą lokowania wolnych środków, w połączeniu ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej doprowadził do przyjęcia szeregu regulacji prawnych poprawiających sytuację inwestorów mniejszościowych w świecie wielkiego kapitału. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z posiadanych uprawnień oraz ze sposobu ich realizacji. Z myślą […]

Szkolenia rynkowe

Podnoszenie kompetencji Ciągłe podnoszenie kompetencji z zakresu inwestowania w instrumenty finansowe to nie wyraz ekstrawagancji. To konieczność, która decyduje o późniejszym sukcesie inwestycyjnym. Zdolność analizy sytuacji rynkowej i oceny ryzyka, a także praktyczne umiejętności z zakresu psychologii behawioralnej to podstawowe narzędzia, którymi musi posługiwać się współczesny inwestor. Z nami nauczycie się Państwo jak rozpoznawać określone […]

Restrukturyzacje

Jeśli w odpowiednim momencie nie zostały podjęte decyzje o wdrożeniu nowych technologii lub zastosowaniu rozwiązań innowacyjnych jest bardzo prawdopodobne, że w niedługim horyzoncie czasowym spółka będzie musiała rozpocząć likwidację lub wszcząć postępowanie upadłościowe. Alternatywą dla tych działań jest proces restrukturyzacyjny, który można rozpocząć zarówno przed wystąpieniem wyżej wymienionych zdarzeń jak również w ich trakcie. Instytut […]

Doradztwo transakcyjne

Instytut Badań Nad Efektywnością profesjonalnie wspiera transakcje na rynku kapitałowym. Nasi eksperci przeprowadzą Państwa przez wszystkie fazy tego procesu od momentu projektowania transakcji, aż po wsparcie przy restrukturyzacji przejętego biznesu. Doradzamy także w kwestiach związanych z finansowaniem  planowanych działań oraz projektujemy strukturę kapitałową nowych lub przejmowanych podmiotów. W trosce o naszych klientów przeprowadzamy analizy z […]

Pozyskiwanie kapitału

Każda firma potrzebuje środków na rozwój, jednak nie zawsze jest w stanie je wygospodarować w ramach własnej działalności, zwłaszcza jeśli planowane inwestycje mają kapitałochłonny charakter a oczekiwany zwrot będzie odłożony w czasie. Nie oznacza to jednak, że firmy te mają zamkniętą drogę do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą skutecznie konkurować z większymi podmiotami. Instytut Badań […]

Badania

Lepsze jest wrogiem dobrego Facebook, największy portal społecznościowy na świecie, już dziś wykupuje konkurencyjne firmy płacąc krocie za projekty, które są dopiero w początkowej fazie rozwoju. Dlaczego? Bo wie, że lepsze jest wrogiem dobrego. U szczytu swojego powodzenia profesjonalnie zarządzane firmy ciągle monitorują konkurencję i rynek oraz wydają znaczne kwoty na badania i nowe technologie […]