Kontakt

Formularz Kontaktowy

Informacje teleadresowe:

Instytut Badań Nad Efektywnością sp. z o.o.
Biskupice Radłowskie
ul. Nowa 53
33-130 Radłów
kontakt@ibne.pl

Dane z rejestrów:

NIP: 6772338854,
REGON: 121160508
KRS: 0000348853
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego