„Nowa Moneta” – koncepcyjna sieć restauracji

Rynek restauracyjny

Stworzenie projektu „Nowej Monety” zostało poprzedzone analizą dotychczasowego rozwoju rynku gastronomicznego w Polsce oraz perspektyw jego wzrostu w przyszłości. W naszej ocenie segment restauracyjny w naszym kraju, pomimo znaczącego rozwoju w ciągu ostatnich lat, nadal pozostaje daleko z tyłu względem państw zachodniej Europy. Stan rozwoju tego rynku analitycy IBNE określają mianem „rodzącej się kultury restauracyjnej„, która ma bezpośredni związek ze wzrostem zamożności społeczeństwa oraz zmianą modelu czasu pracy. Powyższa zależność pozwala formułować optymistyczne prognozy na przyszłość. IBNE wskazuje też na rosnący odsetek studentów studiów wyższych w największych miastach wojewódzkich, ale także powiatowych. To właśnie ta grupa zdecyduje o kierunku rozwoju wspomnianej już „kultury restauracyjnej”.

Nowa jakość

Pozytywna ocena perspektyw rozwoju rynku restauracyjnego w Polsce skłoniła nas do badań nad efektywną koncepcją biznesową ukierunkowaną na grupę, która w naszej ocenie będzie decydująca dla rozwoju całej branży. Interesującą koncepcją na polskim rynku gastronomicznym w ostatnich latach są lokale zorganizowane w oparciu o zestandaryzowaną strukturę cenową, które oferują menu wzorowane na barach tapas.  IBNE przeanalizował ten model biznesowy oraz skonfrontował go przedsięwzięciami prowadzonymi w ojczyźnie TAPAS – Hiszpanii. Analiza ta wykazała słuszność standaryzacji cenowej, wskazując przy tym na konieczne uelastycznienia.

Nowa moneta

Koncepcja Nowej Monety to propozycja zestandaryzowania struktury cenowej do poziomów tzw. „Nowej Monety” czyli nominałów, które nie istnieją w obiegu. Zabieg ten pełni podwójną rolę: z jednej strony jest ciekawym konceptem marketingowym, z drugiej natomiast pozwala stworzyć wrażenie, że oferowane produkty są istotnie tańsze od propozycji konkurencji. Instytut Badań Nad Efektywnością opracował paletę stałego i sezonowego menu, które idealnie współgra z proponowaną strukturą cenową. Dzięki temu rentowność biznesu pozostaje na poziomie średniej dla tego rynku, jednak obrót powinien się zwiększyć (dzięki wykorzystaniu złudzenia taniości).

Indywidualność w sieci

Nowa Moneta to koncept restauracji sieciowych, które będą promować indywidualny klimat i charakter poszczególnych lokali. Oznacza to, że „sieciowość” tego modelu biznesowego ujawnia się tylko na poziomie zarządzania: strategii, celów, zamówień. Jednocześnie każda z restauracji zachowa pewną autonomiczność w kwestiach chociażby wystroju czy menu.

Strategia

Strategia biznesowa obejmuje działanie w modelu zaplecze 24/7, który umożliwi pełne wykorzystanie potencjału pracowniczego, a jednocześnie pozwoli świadczyć usługi w systemie śniadania, obiady, bar. W ramach tego ostatniego funkcjonować będzie koncepcja marketingowa „Wall Street”, oraz autorski model organizacji okolicznościowych oraz cyklicznych wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Post Author: admin