„Szybkie wykopy” – budowa parku maszynowego przyszłości

Potrzeby rynku

Aby zrozumieć istotę tego projektu trzeba przenieść się na jedną z wielu zatłoczonych arterii w centrum dużego miasta i stanąć w tłumie pieszych czekających przed przejściem. Piesi i pojazdy to te grupy uczestników ruchu, których wspólną obecność trudno pogodzić bez uszczerbku dla płynności ruchu. Z jednej strony wolno poruszający się sznur pojazdów musi zatrzymywać się przed kolejnymi przejściami, z drugiej natomiast czas oczekiwania pieszych na pasach ciągle się wydłuża. W efekcie obie grupy użytkowników drogi pozostają niezadowolone a sam proces poruszania się nie jest efektywny.

Główne wyzwania

Rozwiązaniem tego problemu są oczywiście podziemne przejścia dla pieszych, które w wielu miastach funkcjonują od kilkudziesięciu lat. Ilość tych udogodnień infrastruktury miejskiej jest jednak niewspółmierna do potrzeb. Główne powody takiego stanu rzeczy są co najmniej trzy. Po pierwsze relatywnie niewielkim kosztem podobne inwestycje można zrealizować jedynie na etapie projektowania i budowy nowej drogi, a i wtedy koszty są ciągle znaczne. Po drugie budowa przejścia podziemnego wymaga zwykle zamknięcia jezdni na okres od kilku do kilkunastu miesięcy, co powoduje konieczność ustanowienia objazdów, które z kolei prowadzą do dalszych utrudnień w ruchu. Po trzecie wreszcie w miejscach gdzie przejścia podziemne są najbardziej potrzebne istnieje już szereg instalacji wodnych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych czy energetycznych. Ponadto gęsta i nierzadko zabytkowa zabudowa utrudnia prowadzenie robót.

Nasze rozwiązania

Po zidentyfikowaniu perspektyw tego rynku oraz głównych trudności i problemów Instytut Badań Nad Efektywnością opracował koncepcję szybkich wykopów, która jest pierwszym elementem szerszego projektu budowy parku maszynowego przyszłości. Odpowiednie połączenie kilku technik prowadzenia wykopów i odwiertów w połączeniu ze specyficznym podajnikiem taśmowym ma umożliwić wykonanie i zabezpieczenie wykopu pod przejście podziemne oraz zapewnić przejezdność ponad wykopem dotychczasowymi pasami jezdni w ciągu zaledwie 72 godzin. Ponadto w tym samym czasie nadmiar urobku, który nie zostanie wykorzystany do zabezpieczenia wykopu ma zastać przetransportowany za pomocą specjalnego podajnika na odległość nawet kilkuset metrów od miejsca wykopu. Element ten znacznie przyspiesza tempo prac, gdyż eliminuje konieczność odbierania urobku na bieżąco i wywożenia go z miejsca robót w czasie prowadzenia prac ziemnych.

Po wykonaniu i zabezpieczeniu wykopu projekt zakłada utwardzenie podłoża i wykonanie głównych elementów konstrukcyjnych, które w części powstaną z gotowych komponentów. Na tym etapie realizacji inwestycji wykop zostaje przykryty, tak aby umożliwić ruch pojazdów po wcześniejszych pasach. Wszystkie pozostałe prace, w tym rekonstrukcja uszkodzonych instalacji wodnych, kanalizacyjnych, energetycznych i telekomunikacyjnych oraz zaadaptowanie powstałego tunelu na potrzeby przejścia podziemnego, w tym wykonanie docelowej kładki jezdnej oraz schodów zostaną wykonane już pod ziemią przy normalnym ruchu pojazdów do 3,5 tony oraz pojazdów komunikacji miejskiej.

„Maszyna”, która będzie wykonywać wykop zostanie złożona na miejscu inwestycji z modłów, które będą zestandaryzowane maksymalnie do wymiarów kontenera. Ilość modłów, z których składa się urządzenie będzie bezpośrednio zależeć od wielkości projektowanego wykopu. W dalszych fazach rozwoju zakłada się ograniczenie użycia kruszywa przy utwardzaniu podłoża przy jednoczesnym zastąpieniu tej techniki metodą chemicznego utwardzania podłoża w technologii wysokotemperaturowej.

Potencjał projektu

Koncepcja szybkich wykopów z powodzeniem może zostać rozwinięta na potrzeby wykonywania innych kategorii wykopów, od najprostszych wykonywanych na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych, poprzez budowę podziemnych przejazdów i „lewoskrętów” aż po inwestycje w podziemne tramwaje, które mogą być znakomitą alternatywą dla tradycyjnych linii metra.

Model biznesowy

Model biznesowy „szybkich wykopów” ma opierać się głównie o zamówienia komunalne oraz deweloperskie. Instytut Badań Nad Efektywnością szacuje, że realizacja powyżej opisanych założeń umożliwi skierowanie do potencjalnych zamawiających bardzo konkurencyjnej oferty: 50% oszczędność w stosunku do kosztów aktualnie stosowanych technologii oraz średnio 10 krotnie krótszy czas realizacji zlecenia. W pierwszym etapie przychody mają pochodzić z segmentu prac ziemnych, a w kolejnych z bardziej rentownego segmentu zamówień komunalnych obejmujących kompleksowe wykonanie przejść podziemnych oraz podobnych inwestycji infrastrukturalnych.

Post Author: admin