„Fight’em” –  nowoczesna rozrywka online

Nowa era rozrywki

Postępująca informatyzacja wszystkich dziedzin aktywności człowieka nie omija też rozrywki. W ciągu ostatnich 20 lat nastąpiło znaczące przesunięcie na tej płaszczyźnie. Tradycyjne formy spędzania wolnego czasu jak telewizja, kino, książka, czy sport ustępują miejsca zwiększonemu zainteresowaniu grami video, wśród których stosunkowo młodą kategorią są gry online. Przesunięciu ulega też wiek osób korzystających z nowinek technicznych i informatycznych. Obecnie nie jest to już aktywność właściwa jedynie dla dzieci i młodzieży. Ostatnie badania wskazują na rosnącą popularność tej formy spędzania wolnego czasu wśród grupy wiekowej 20-35 lat, szczególnie wśród tzw. singli. Nie bez powodu przyjęło się mówić, że konsola gier video jest najlepszym przyjacielem samotnego mężczyzny.

Własne „ja” w sieci

Elementem wzmacniającym przywiązanie do rzeczywistości online jest ciągle rozwijająca się personalizacja kolejnych sfer wirtualnej przestrzeni. Możliwość zaprojektowania własnego „ja” w sieci jest szansą na rekompensatę różnych niedoskonałości realnego świata. Nie może więc dziwić rosnąca popularność portali społecznościowych, które dając możliwość kreacji własnego profilu, pozwalają zaprojektować nową tożsamość, która choć wirtualna ma nie mniejsze znaczenie, gdyż często czas poświęcany na aktywność online zbliża się do czasu aktywność w rzeczywistym świecie. Za tym trendem podąża nowoczesny rynek gier, w których uczestniczą samodzielne stworzone profile graczy. Warto wspomnieć, że za możliwość udoskonalania tych profili, gracze są gotowi płacić dodatkowe (względem zakupu samej gry) pieniądze.

Realne pieniądze z wirtualnego świata

Jednocześnie ciągle rozwijają się wszelkie segmenty tzw. zarabiania w sieci, czyli tej formy aktywności gospodarczej, którą można prowadzić nie wychodząc z domu oraz nie posiadając żadnych istotnych kompetencji. Branża ta szczególnie w kryzysie zyskuje coraz większe zainteresowanie. Początki tego segmentu sięgają zabronionym w części krajów projektom typu MLM (multi level marketing). Poprzez rozsyłanie niechcianych e-maili, klikanie w bannery, czytanie reklam i wypełnianie ankiet rynek ten ewoluował w kierunku aktywności polegającej na pisaniu „dochodowego bloga”, systemów na ruletkę online, na grach karcianych kończąc. Każda z proponowanych tu form działalności teoretycznie umożliwia uzyskiwanie ponadprzeciętnych zarobków. Niekwestionowanym liderem tego segmentu jest jednak poker online. Istnieje pewna zależność pomiędzy poziomem bezrobocia a zainteresowaniem hazardem. Na potwierdzenie tej zależności można wskazać przykład Hiszpanii, gdzie rosnące bezrobocie jest skorelowane z rosnącym zainteresowaniem pokerem online. Podobnie wygląda sytuacja w krajach rozwijających się, gdzie kursy najsilniejszych światowych walut są bardzo wysokie. W krajach tych niewielki dochód osiągany w silnej walucie, stanowi atrakcyjną formę zarobkowania. Do tego celu idealnie naddaje się hazard online, w tym poker.

Praca i zabawa

Po połączeniu tych przesłanek IBNE stworzył nowoczesny projekt gry online, która korzystając ze wszystkich wymienionych powyżej prawidłowości, proponuje grającemu specyficzny wirtualny świat rozrywki i zarobkowania w jednym. Świat ten, dzięki technologii online jest oryginalny i nieprzewidywalny, co znakomicie zbliża go realnej rzeczywistości, którą jednak w każdej chwili można wyłączyć. Świat ten jest kreowany nie tylko przez graczy, ale także przez wydawcę samej gry, który aktywnie moderuje nowe rozrywki i nowe formy zarobkowania.
Dzięki wykorzystaniu segmentu online projekt ten maksymalnie ogranicza ryzyko związane z piractwem i umożliwia osiąganie zysków w co najmniej kilku segmentach, do których należy zaliczyć do najmniej: dystrybucję gry, dodatkowe produkty sprzedawane online, opłaty i prowizje pobierane w trakcie zabawy oraz działalność wydawniczą i społecznościową wspierającą graczy.
Polska jest krajem, w którym dzięki wykwalifikowanej kadrze grafików i informatyków tworzenie gier jest relatywnie tanie. Realizacja projektu tutaj już na starcie czyni go konkurencyjnym względem produkcji zachodnioeuropejskich, amerykańskich czy japońskich. Jednocześnie dochodowość takich produkcji, ze względu na opisane powyżej prawidłowości ciągle rośnie.

Post Author: admin