Prawdziwa giełda inwestorów indywidualnych

Instytut Badań Nad Efektywnością sp. z o.o. ma zaszczyt poinformować, że rozpoczął realizację projektu zatytułowanego „Prawdziwa giełda inwestorów indywidualnych”. Jak wskazuje sama nazwa projekt jest skierowany do wszystkich inwestorów indywidualnych niezależnie od wielkości portfela inwestycyjnego czy wcześniejszego doświadczenia. Jeśli posiadacie Państwo, może już zapomniany, rachunek maklerski lub zwyczajnie nawet niewielkie kwoty, które mogą być przeznaczone na inwestycje to bez obaw możecie Państwo wziąć udział w projekcie. Uczestnictwo jest całkowicie darmowe nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów.

Baza inwestorów

W ramach projektu tworzona jest baza inwestorów indywidualnych, którzy jako pierwsi będą otrzymywać informacje o projektach inwestycyjnych oraz ciekawych spółkach zmierzających na giełdę. Aby dołączyć do bazy inwestorów wystarczy wypełnić interaktywnych formularz dostępny na naszych stronach internetowych w zakładce kontakt.

Idea giełdy

Chcąc przybliżyć Państwu ideę projektu musimy odnieść ją do idei giełdy, która od początku była miejscem gdzie popyt na kapitał spotyka się z podażą kapitału. Potrzeba równoważenia popytu na kapitał ze strony spółek z podażą kapitału ze strony inwestorów doprowadziła do wytworzenia rynku, który dziś określa się mianem rynku giełdowego. Sądzimy, że od czasu kiedy pierwsze giełdy zaczęły kojarzyć inwestorów ze spółkami wiele się zmieniło i dzisiejszy rynek kapitałowy daleki jest od idei giełdy. Kluczem do zrozumienia wszystkich negatywnych zjawisk, z którymi coraz częściej spotykają się inwestorzy jest pojęcie ryzyka, które od zawsze towarzyszy wszelkiego rodzaju inwestycjom. Mówiąc o prawdziwej giełdzie nie mówimy o miejscu, gdzie inwestuje się bez ryzyka – takie inwestycje nie istnieją. Mówiąc o prawdziwej giełdzie, chcemy powiedzieć o miejscu, gdzie inwestor ponosi tylko ryzyko związane z niepowodzeniem działalności prowadzonej przez spółkę. Jest natomiast chroniony przed innymi ryzykami takimi jak: ryzyko wyłudzenia, oszustwa, dysproporcji w dostępnie do informacji.

W trakcie realizacji projektu postaramy się przekonać Państwa, że prawdziwa giełda jest możliwa tylko przy znaczącym zaangażowaniu inwestorów indywidualnych. Mamy nadzieję, że ukoronowaniem podejmowanych działań będzie projekt inwestycyjny zrealizowany w modelu, który zostanie wypracowany w ramach projektu.

Zespół IBNE

Post Author: admin