Pozyskiwanie kapitału

Każda firma potrzebuje środków na rozwój, jednak nie zawsze jest w stanie je wygospodarować w ramach własnej działalności, zwłaszcza jeśli planowane inwestycje mają kapitałochłonny charakter a oczekiwany zwrot będzie odłożony w czasie. Nie oznacza to jednak, że firmy te mają zamkniętą drogę do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą skutecznie konkurować z większymi podmiotami. Instytut Badań Nad Efektywnością przygotował ofertę wparcia finansowania dopasowaną do indywidualnego charakteru Państwa biznesu.

Finansowanie długiem

Podstawą finansowania każdego przedsiębiorstwa jest finansowania długiem, czyli zaciąganie zobowiązań z obowiązkiem ich zwrotu w przyszłości. Zwrot ten zwykle jest powiększony o odsetki lub inną formę oprocentowania środków pieniężnych. Finansowanie długiem tradycyjnie już w świadomości przedsiębiorców kojarzy się z kredytem bankowym. Forma ta ze względu na szereg parametrów finansowych nie jest jednak najkorzystniejsza dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W szczególności kredytobiorca ma ograniczony wpływ na warunki kredytu, o który się stara, ponadto musi ustanowić dodatkowe zabezpieczenia oraz dokonywać regularnych, zwykle comiesięcznych, spłat. Do tego dochodzą jeszcze odsetki, koszty przygotowania i ubezpieczenia kredytu. Z tego powodu na finansowanie kredytem mogą sobie pozwolić jedynie przedsiębiorstwa w dobrej kondycji finansowej, które zabezpieczają często więcej niż całość swojego zobowiązania hipoteką, zastawem lub w innej formie.
 
Instytut Badań Nad Efektywnością przygotował kompleksowa ofertę finansowania długiem opartą o instrumenty alternatywne względem kredytu bankowego, których charakterystyka powinna zainteresować każdego przedsiębiorcę. Podstawą tej oferty są różnego rodzaju obligacje dostosowane do potrzeb, możliwości i cyklu gospodarczego określonego przedsiębiorstwa. Obligacje oferują wszystko to, czego brakuje kredytom bankowym a w szczególności: możliwość samodzielnego określenia parametrów finansowych zaciąganego długu czyli terminu spłaty, wysokości oprocentowania oraz ewentualnie ustanawianego zabezpieczenia. Ponadto ta forma finansowania umożliwia powiązanie korzyści osiąganych przez inwestora z wynikiem finansowym przedsiębiorstwa. Możliwość emitowania obligacji zamiennych na akcje, czy obligacji z prawem pierszeństwa to z pewnością parametry, których nie oferuje żaden kredytodawca.
 
Warto też zwrócić uwagę na dodatkowe korzyści wynikające z wprowadzenia wyemitowanych obligacji do obrotu giełdowego. Jest to znakomity element promocji przedsiębiorstwa nie tylko w oczach obecnych i potencjalnych inwestorów, ale też wśród klientów. Ponadto informacje przekazywane przez emitentów obligacji notowanych na Catalyst czynią spółkę bardziej przejrzystą i przewidywalną, co bezpośrednio przekłada się na jej wiarygodność w oczach przyszłych kontrahentów.

Instytut Badań Nad Efektywnością świadczy kompleksowe usługi w zakresie emisji obligacji, uplasowania tej emisji, wprowadzenia obligacji do obrotu na jednym z rynków Catalyst lub uzyskania ich autoryzacji przy tym rynku, bieżącego doradztwa w zakresie funkcjonowania tych instrumentów na Catalyst oraz doradztwa w zakresie obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych. Z naszą pomocą finansowanie przedsiębiorstwa za pomocą obligacji staje się łatwe i niedrogie.

Finansowanie kapitałem

Alternatywą dla finansowania długiem jest finansowanie kapitałem, które nie wiąże się koniecznością zwrotu otrzymanych środków. Konieczne jest jednak przekazanie części udziałów podmiotowi, który wnosi nowy kapitał do spółki. Atrakcyjność tej formy finansowania polega nie tylko na wspomnianym już braku konieczności zwrotu uzyskanych kwot, ale także na pewnej swobodzie w kształtowaniu wielkości udziału, który inwestor otrzyma za określony wkład do spółki. Oznacza to, że potencjalny inwestor pomimo iż otrzyma pewne udziały to nie przystąpi do spółki na równi z dotychczasowymi właścicielami, których sytuacja zwykle nadal pozostanie uprzywilejowana. Taka możliwość wynika wprost z przepisów prawa, które stanowią, że cena emisji/sprzedaży nowych akcji/udziałów może się różnić od ich wartości nominalnej. Oznacza to, że udziały przeznaczone dla inwestora zewnętrznego mogą być nawet kilkukrotnie droższe niż ten sam udział będący w posiadaniu dotychczasowych właścicieli. Pozwala to zachować odpowiednią proporcję pomiędzy perspektywicznością określonego biznesu a jego zapotrzebowaniem na kapitał. W wyniku odpowiednio zaprojektowanego i przeprowadzonego podwyższenia kapitału zakładowego korzyści uzyskują wszystkie zainteresowane strony, czyli: inwestor, spółka i dotychczasowi właściciele.

Podobnie jak w przypadku obligacji, również akcje mogą stać się przedmiotem obrotu giełdowego, co powinno pozytywnie wpłynąć na łatwość w pozyskaniu inwestorów, która z kolei pozytywnie odbije się na strukturze właścicielskiej spółki. Ponadto firma uzyska też wszystkie korzyści promocyjne i wizerunkowe, które wiążą się z dopuszczeniem jej akcji do obrotu giełdowego.

Instytut Badań Nad Efektywnością świadczy kompleksowe usługi w zakresie finansowania kapitałem. W szczególności doradza w zakresie struktury kapitałowej, przeprowadza czynności związane z przekształceniem spółki do formy spółki akcyjnej, przeprowadza emisje nowych akcji lub pomaga w ustanowieniu nowych udziałów, szuka inwestorów, pomaga w uplasowaniu emisji, oraz w pełni wspiera proces debiutu akcji na giełdzie od strony prawnej. Ponadto doradzamy też w zakresie funkcjonowania akcji na giełdzie oraz pomagamy w wypełnianiu obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych. Z nami debiut na giełdzie jest procesem przejrzystym, ukierunkowanym i efektywnym.

Restrukturyzacja zadłużenia

Powyższe formy finansowania mogą być również stosowane przez przedsiębiorstwa już zadłużone. W zależności od sytuacji spółki finansowanie to może przybrać formę restrukturyzacji zadłużenia. W tym zakresie interesującą opcją jest możliwość konwersji długu na kapitał, czyli swoiste pozbycie się wierzycieli poprzez uczynienie ich wspólnikami a także tzw. rolowanie zadłużenia czyli zaciąganie dalszych zobowiązań, które obejmować będą także te istniejące i niespłacone już wcześniej.

Więcej informacji na temat restrukturyzacji zadłużenia możecie Państwo znaleźć w zakładce Restrukturyzacje.

Niezależnie od sytuacji finansowej Instytut Badań Nad Efektywnością doradzi Państwu przy wyborze właściwej metody finansowania, pomoże w znalezieniu odpowiednich inwestorów, a także w zależności od potrzeb, będzie prowadził proces dopuszczenia wyemitowanych instrumentów finansowych do obrotu na rynku giełdowym.
 
Zapraszamy więc do korzystania z naszych usług i kontaktu z nami z wykorzystaniem formularza kontaktowego.

Oferta / przez

Post Author: admin